Nieuws

Fiscus matigt boete

Maakt u met uw auto voor een wat langere periode geen gebruik van de weg, dan kunt u de geldigheid van uw kenteken laten schorsen.
Tijdens de schorsing betaalt u geen motorrijtuigenbelasting, maar u mag uw auto dan ook niet gebruiken.
Wat als u dat toch doet?


Signaleert de Belastingdienst uw kenteken tijdens de schorsingsperiode op de weg, dan kan hij de motorrijtuigenbelasting naheffen en een boete opleggen.
De Belastingdienst berekent de naheffing over het tijdvak waarin u toch gebruik heeft gemaakt van de weg en over de drie tijdvakken van drie maanden daarvoor.
Ook als u zich in die periode verder wel aan het gebruiksverbod heeft gehouden.
Daarnaast kan de Belastingdienst een boete opleggen. De boete is 100% van de niet betaalde belasting tot een wettelijk maximum van € 5.278. Volgens de rechter zijn er echter omstandigheden waarin een lagere boete passender is.
Boete verlaagd
In het berechte geval had de Belastingdienst een naheffingsaanslag opgelegd van € 702 en een boete van eveneens € 702.
Vast stond dat de auto gedurende een deel van de naheffingsperiode onafgebroken in de stalling had gestaan.
Volgens de rechter is het dan onevenredig om de boete voor die periode te baseren op de nageheven motorrijtuigenbelasting.
Hoewel de Belastingdienst wel over de hele periode kon naheffen, werd de opgelegde boete verlaagd naar € 267. Het kan daarom lonen om bezwaar te maken tegen de boete.
Uw RB-adviseur kan u daarbij helpen.

 

Terug naar overzicht