Nieuws

Aftrek onderhoud rijksmonumenten verdwijnt


Als u eigenaar bent van een rijksmonument kunt u 80% van de onderhoudskosten in uw aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opvoeren.

Onderhoudskosten zijn kosten die moeten worden gemaakt om het monumentenpand in bruikbare staat te houden of te herstellen.

Tijdens Prinsjesdag 2016 is bekend gemaakt dat met ingang van het belastingjaar 2017 deze aftrekpost verdwijnt.

Er komt wel een overgangsregeling in de vorm van een subsidieregeling maar de inhoud hiervan is nog niet volledig bekend. Voor de jaren 2017 en 2018 kunnen eigenaren een subsidie krijgen voor het onderhoud van hun monumentenwoning. Deze subsidie zal naar verwachting met name gericht zijn op eigenaren die reeds in 2016 financiële verplichtingen zijn aangegaan voor het onderhoud.

Indien de plannen doorgang vinden (en dat is vrijwel zeker), is de enige mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de monumentenaftrek om nog in 2016 het onderhoud aan een rijksmonument te laten uitvoeren en te betalen. Daarna vervalt de aftrekmogelijkheid en is het onzeker wat er voor in de plaats zal komen. Het is logisch dat het plan veel particuliere monumenteneigenaren zorgen baart.