Nieuws

U betaalt uw factuur niet. Hoe zit het met de BTW?

Enige tijd geleden gaven wij informatie over de procedure voor het terugvragen van BTW op oninbare vorderingen. Maar hoe luiden de regels indien u uw factuur niet betaalt?

Als u een factuur ontvangt van uw leverancier, mag u de BTW daarover direct aftrekken. Dit mag u doen voordat u de factuur hebt betaald. Betaalt u de factuur uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk? Of krijgt u het factuurbedrag (gedeeltelijk) terug? Dan moet u de BTW terugbetalen die u te veel in aftrek hebt gebracht.

Wanneer BTW terugbetalen?

  • op het moment dat u het factuurbedrag (deels) hebt teruggekregen
  • op het moment dat duidelijk is dat u de factuur niet (geheel) gaat betalen
  • maximaal 1 jaar (tot 1 januari 2017 was dit 2 jaar) na de uiterste betaaldatum van de factuur (ofwel de één-jaartermijn)

U vult deze BTW in op de BTW-aangifte over het tijdvak waarin één van deze mogelijkheden plaatsvindt.

Overgangsrecht

Voor niet betaalde facturen die in 2016 opeisbaar zijn geworden, geldt de termijn van één jaar ook. Heeft u een factuur die op 1 maart 2016 opeisbaar is geworden? Dan leidt dit tot een terugbetalingsverplichting op 1 maart 2017.

Is de uiterste betaaldatum van een factuur gelegen in het jaar 2015? En is deze factuur nog niet betaald op 1 januari 2017? Dan wordt de één-jaartermijn geacht te gaan lopen op 1 januari 2016. Dit betekent dat de BTW die in 2015 is afgetrokken, maar op 1 januari 2017 nog niet is betaald per die datum verschuldigd is.

Als u nadat u de BTW heeft terugbetaald de factuur alsnog geheel of gedeeltelijk aan uw leverancier betaalt, dan kunt u de BTW opnieuw als voorbelasting in aftrek brengen.