Nieuws

Bijtellingsregels bestelauto op een rij gezet

Het ministerie van Financiën heeft documenten openbaar gemaakt waaruit blijkt wanneer een bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoeren van goederen. Als dat het geval is, mogen werkgevers de bijtelling voor privégebruik achterwege laten.

In principe gelden voor een bestelauto van de zaak die een werknemer ter beschikking wordt gesteld dezelfde regels als voor een personenauto. De werkgever moet voor het privégebruik een bijtelling op het loon van de werknemer toepassen.

Die bijtelling mag slechts achterwege blijven indien een bestelauto naar en aard en inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer. Uit recent gepubliceerde documenten blijkt wanneer dat het geval is.

Criteria voor inrichting

De criteria die bepalen of een bestelauto uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer zijn de laatste jaren in een aantal rechtszaken vastgesteld. Onder meer de bijrijdersstoel blijkt een belangrijke rol te spelen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Auto (LCA) – dat onderdeel is van de Belastingdienst – zijn op dit moment de volgende categorieën bestelauto’s (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen:

  • bestelauto’s waarvan de bijrijdersstoel is verwijderd en de bevestigingspunten van de bijrijdersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast;
  • bestelauto’s waarvan het vloeroppervlak van de laadruimte 90% of meer bedraagt van het totale vloeroppervlak;
  • bestelauto’s die zo groot zijn dat ze niet in een parkeergarage passen en die voorzien zijn van stellingen en waarvan de bijrijdersstoel functioneel is voor het laden en lossen.

Ook voor vieze auto geen bijtelling

In enkele gevallen hebben rechters geoordeeld dat bestelauto’s die vies en stoffig zijn en waarvan de bijrijdersstoel functioneel is voor het laden en lossen van goederen ook kunnen worden aangemerkt als bestelauto’s die naar aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt zijn voor het vervoer van goederen. Het moet daarbij wel gaan om ernstige vervuiling of stank die niet eenvoudig met wassen en stofzuigen is te verwijderen. Denkt u dat uw bestelauto kwalificeert als een ‘vieze auto’ dan kunt u dit voorleggen aan uw Inspecteur. Uiteraard dient u één en ander aan te tonen, bijvoorbeeld door middel van foto’s en een uitleg waarvoor de bestelauto wordt gebruikt.