Nieuws

Op weg naar een vlaktaks?

Als het aan onze nieuwe regering ligt, gaat iedereen die werkt minder belasting betalen. De onderhandelende partijen zijn het zo goed als eens over een ingrijpende aanpassing van het belastingstelsel: twee van de vier belastingschijven zouden moeten verdwijnen. 

Het aanstaande kabinet wil dat het loont om meer te werken. Veel mensen met een middeninkomen zien hun inkomen nu nauwelijks stijgen als zij meer gaan werken of bijvoorbeeld promotie maken. Van een aldus verkregen salarisverhoging blijft weinig over, omdat ze snel in een hoger belastingtarief terechtkomen. In een systeem met twee schijven profiteren mensen langer van een laag tarief. Tevens zijn de coalitiepartners het eens over het feit dat deze groep de laatste jaren veel heeft ingeleverd.

Het nieuwe belastingsysteem met twee schijven moet in 2019 ingaan. Een voorwaarde is wel dat onze Belastingdienst deze verandering aankan.

In totaal kost het wetsvoorstel netto zo’n 5 miljard euro. Met name het CDA en ChristenUnie zijn voorstanders van een stelsel met nog maar twee schijven in de inkomstenbelasting.

Het tarief in de eerste schijf zal 37% gaan bedragen. Bij een belastbaar inkomen van meer dan 68.000 euro geldt een tweede schijf met een inkomstenbelastingtarief van 49,5%. Uiteraard kunnen de voorgestelde percentages nog aangepast worden.

Nu geldt een heffingspercentage van 36,55% tot een inkomen van ongeveer 20.000 euro. Daarna komen de tweede en derde schijf met ieder een percentage van 40,8%, die beide lopen tot ongeveer 67.000 euro. Daarboven geldt een tarief van 52%.

Om de lastenverlichting te kunnen betalen, zou het lage BTW-tarief van 6% met één of twee procentpunten omhoog moeten, waardoor de dagelijkse boodschappen duurder worden. Ook de energiebelasting zal waarschijnlijk stijgen. Met hoeveel de BTW en de energieheffing omhoog zouden gaan, is nog niet duidelijk maar de partijen willen netto een lastenverlichting van 5 miljard euro bereiken.

Ook de hogere inkomens zullen voordeel hebben van de voorgestelde belastingschijven. Om dit voordeel enigszins te matigen, zinspeelt men om de aftrek van hypotheekrente versneld te beperken, juist omdat de hogere inkomens veelal profiteren van deze aftrek.