Nieuws

Problemen bij fiscus met afhandelen van aangiften erfbelasting

De problemen bij de Belastingdienst rondom het opleggen van aanslagen erfbelasting en de inning daarvan zijn onlangs uitgebreid in het nieuws geweest.

Een zeer groot gedeelte van de belastingplichtige nabestaanden die zelfs al in 2017 aangifte voor de erfbelasting hebben gedaan, krijgen van de Belastingdienst geen uitsluitsel hoeveel erfbelasting zij moeten betalen.

Wel zijn de nabestaanden die te maken krijgen met de vertraagde afhandeling van het opleggen van aanslagen erfbelasting per brief door de Belastingdienst geïnformeerd. Daarnaast is de informatie op de website van de Belastingdienst aangepast en worden belastingplichtigen via de Belastingtelefoon geïnformeerd.

Het niet afhandelen van aangiften erfbelasting vertraagt de uitvoering van de erfenis omdat notarissen die als executeur de erfenis afhandelen pas de erfdelen uitbetalen als de aanslag erfbelasting definitief is.

Voor veel belastingplichtige nabestaanden speelt ook de emotie een grote rol. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn en hun dossier erfbelasting afsluiten. De nasleep van de problemen met het opleggen van aanslagen erfbelasting is heel vervelend en roepen emotie op.

Formeel heeft de Belastingdienst drie jaar om een aangifte erfbelasting af te ronden. Een belangrijk punt is dat de Belastingdienst inmiddels heeft toegezegd dat in geen geval belastingrente zal worden berekend over het te betalen bedrag aan erfbelasting omdat de vertraging de schuld is van de Belastingdienst. Daar dient men dus goed op te letten.