Nieuws

Goede doelen vrezen terugloop inkomsten door afbouw fiscale giftenaftrek

De overheid steunt sinds mensenheugenis het geven aan goede doelen door verlening van fiscale aftrek van giften in de inkomstenbelasting.

Er zijn twee soorten giften: 

1.    Het voordeligst is een zogenoemde periodieke gift: daarmee verplicht de donateur zich om minimaal gedurende vijf jaar een uitkering te doen aan een goed doel.  Iedere geschonken termijn is volledig aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Bij een uitkering van € 100 betaalt de donateur bij het huidige toptarief van (afgerond) 52% slechts € 48.

2.    Gewone, eenmalige giften aan goede doelen zijn weliswaar aftrekbaar maar fiscaal niet zo voordelig als periodieke giften. Gewone giften zijn beperkt aftrekbaar in de inkomstenbelasting, namelijk slechts voor zover ze meer bedragen dan 1% van het inkomen (drempel) en maximaal tot 10% van het inkomen.

Het Belastingplan 2019 bevat een maatregel die van belang is voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting. Wie namelijk in de hoogste belastingschijf vertoeft (vanaf een belastbaar inkomen van ruim € 68.000) kan giften aan goede doelen nu nog in aftrek brengen tegen het huidige toptarief van bijna 52%.

Het tarief waartegen de gift maximaal aftrekbaar is, daalt vanaf 2020 met 3% per jaar, totdat in 2023 een aftrektarief van 37% bereikt wordt. Het gevolg is dat een gulle gever bij een aftrekbare gift van € 100 nog maar € 37 van de fiscus terug ontvangt.

Voor donateurs die niet het hoogste tarief betalen, verandert er vrijwel niets. Zij vallen in de komende jaren in een inkomstenbelastingtarief van ongeveer 37 tot 38 procent. Derhalve blijft bij hen de gift aftrekbaar tegen dat lagere tarief.

Nog onduidelijk is het effect dat deze maatregelen zal hebben op het gedrag van donateurs die in het hoogste inkomstenbelastingtarief vallen.

Tenslotte nog het aftrektarief voor de komende jaren op een rijtje:

2018 = 51,95% en is gelijk aan het geldende toptarief in de inkomstenbelasting

2019 = 51,75% en is gelijk aan het geldende toptarief in de inkomstenbelasting

Daarna wordt de afbouw van de giftenaftrek als volgt gestalte gegeven:

2020 = 46%

2021 = 43%

2022 = 40%

2023 = 37%