Nieuws

Voorkom een fors bedrag aan belastingrente op de aanslag vennootschapsbelasting

Rechtspersonen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting - in de meeste gevallen is dat de besloten vennootschap – die hun aangifte vennootschapsbelasting later indienen, kunnen jaarlijks worden geconfronteerd met een fors bedrag aan belastingrente.

Vanaf 1 april 2014 is het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties. Op grond van deze regel geldt een huidig rentepercentage van 8%!

Indien het boekjaar van een besloten vennootschap gelijk is aan het kalenderjaar, dient de aangifte vennootschapsbelasting 2018 vóór 1 juni 2019 te zijn ingediend bij de Belastingdienst.

Voor de verschuldigdheid van belastingrente zijn echter de volgende data van belang:

  • wordt de aangifte vennootschapsbelasting 2018 vóór 1 april 2019 ingediend en de Belastingdienst wijkt niet af van de ingediende aangifte, dan hoeft de besloten vennootschap geen belastingrente te betalen;
  • veelal is vorengenoemde datum van 1 april niet haalbaar. Verzoek daarom vóór 1 mei 2019 om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en probeer de fiscale positie ofwel het belastbaar bedrag van de besloten vennootschap zo goed mogelijk in te schatten;
  • op 1 juli 2019 begint de teller voor de belastingrente te lopen ofwel: indien de Belastingdienst de aanslag vennootschapsbelasting 2018 oplegt na 1 juli 2019 moet de besloten vennootschap belastingrente betalen.

Zoals gezegd rekent de Belastingdienst maar liefst 8% belastingrente. De periode van heffing van belastingrente start op 1 juli 2019 en eindigt na zes weken na de dagtekening van de aanslag vennootschapsbelasting 2018. Ervan uitgaande dat een besloten vennootschap een aanslag vennootschapsbelasting krijgt opgelegd met een dagtekening van 1 september 2019, dan moet belastingrente worden betaald over de periode 1 juli 2019 tot en met 13 oktober 2019. Vaak is het wel zo dat de Belastingdienst automatisch een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting oplegt die aansluit bij de aanslag vennootschapsbelasting van het jaar daarvoor. Desondanks blijkt het zaak ook deze voorlopige aanslag te controleren en eventueel aan te passen.