Nieuws

Wet Hillen vanaf 2019 afgeschaft: wat zijn de gevolgen?

In 2005 werd de Wet Hillen geïntroduceerd om de aflossing van hypotheekschulden te stimuleren. Deze wet zorgde ervoor dat de bijtelling van het eigenwoningforfait nooit meer was dan de aftrekbare hypotheekrente en de overige aftrekbare kosten. Over de eigen woning was dus geen inkomstenbelasting verschuldigd op het moment dat de hypotheekrente plus overige financieringskosten lager was dan het eigenwoningforfait. Wie zijn of haar hypotheekschuld had afgelost, betaalde dus geen inkomstenbelasting over het eigenwoningforfait.

Bij de behandeling van de belastingplannen over het jaar 2019 is echter aangekondigd dat de Wet Hillen vanaf het belastingjaar 2019 met kleine stapjes van 3,33% per jaar in 30 jaar wordt afgebouwd.

Over 30 jaar betaalt u weer inkomstenbelasting over het volledige eigenwoningforfait. De Wet Hillen wordt vanaf 2019 afgeschaft omdat sinds het jaar 2013 iedereen die een nieuwe hypotheek aanvraagt, verplicht is deze af te lossen. Een aflossingsvrije hypotheek afsluiten is niet meer mogelijk.

Door de nieuwe maatregel raken eigen woningbezitters die hun hypotheekschuld geheel of nagenoeg geheel hebben afgelost hun belastingvoordeel kwijt. Dat klinkt tegenstrijdig, omdat het aflossen van de hypotheek op de eigen woning eerst gestimuleerd werd en nu wordt beboet. Tegen de nieuwe regeling is daarom veel protest geweest

Het eigenwoningforfait is een soort belasting op het bezitten van een huis. Het is een percentage van de WOZ-waarde van de woning, die u optelt bij uw belastbaar inkomen. Het percentage van eigenwoningforfait wordt in stapjes verlaagd van maximaal 0,70% in 2018 naar 0,6% in het jaar 2020.

Een belangrijk punt is dat de daling van het percentage van eigen woningforfait nauwelijks voordeel oplevert door de stijgende huizenprijzen en de daaraan gekoppelde WOZ-waarde.

Er zijn plannen om het eigen woningforfait in de toekomst verder te verlagen naar wellicht 0,45%. Voor heel dure woningen die een WOZ-waarde hebben van € 1.060.000 of meer blijft het eigen woningforfait 2,35% voor zover de WOZ-waarde meer bedraagt dan het genoemde bedrag van € 1.060.000. Dit noemt men de zogenaamde villatax.

De hypotheekrenteaftrek wordt bovendien versneld afgebouwd met 3% per jaar en wel tot 37% in 2023. De hypotheekrenteaftrek is een soort korting op de inkomstenbelasting. De rente die u betaalt op uw hypotheek is aftrekbaar van het belastbaar inkomen, waardoor minder inkomstenbelasting verschuldigd is. Omdat de hypotheekrenteaftrek nu wordt verlaagd, krijgt u ook minder korting op de te betalen belasting. Bovendien wordt het percentage van aftrek jaarlijks vastgesteld, waardoor er geen garanties zijn dat de percentages niet alsnog veranderen.