Nieuws

Op weg naar een vlaktaks?

Als het aan onze nieuwe regering ligt, gaat iedereen die werkt minder belasting betalen. De onderhandelende partijen zijn het zo goed als eens over een ingrijpende aanpassing van het belastingstelsel: twee van de vier belastingschijven zouden moeten verdwijnen. 

Het aanstaande kabinet wil dat het loont om meer te werken. Veel mensen met een middeninkomen zien hun inkomen nu nauwelijks stijgen als zij meer gaan werken of bijvoorbeeld promotie maken. Van een aldus verkregen salarisverhoging blijft weinig over, omdat ze snel in een hoger belastingtarief terechtkomen. In een systeem met twee schijven profiteren mensen langer van een laag tarief. Tevens zijn de coalitiepartners het eens over het feit dat deze groep de laatste jaren veel heeft ingeleverd.


Sponsoring en fiscaliteit

Een DGA (de directeur-grootaandeelhouder als vertegenwoordiger van zijn besloten vennootschap) of een ondernemer mag kosten voor sponsoring in aftrek brengen op de winst van zijn B.V. of zijn onderneming.

Het mag niet zo zijn dat de DGA of ondernemer de sponsoring heeft betaald vanwege privébelangen. Dit is in beginsel onzakelijk. De kosten zijn dan niet aftrekbaar. Onderstaand een toelichting op de aftrekbaarheid van sponsorkosten, waarbij gezegd moet zijn dat vaak sprake is van een grijs gebied. 


Bijtellingsregels bestelauto op een rij gezet

Het ministerie van Financiën heeft documenten openbaar gemaakt waaruit blijkt wanneer een bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoeren van goederen. Als dat het geval is, mogen werkgevers de bijtelling voor privégebruik achterwege laten.


De definitieve aanslag van de fiscus

De definitieve aanslag van de fiscus is niet altijd ook echt definitief. In bepaalde gevallen mag de belastinginspecteur een navorderingsaanslag opleggen.

Bij aanslagbelastingen, zoals de inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (VPB), dient u informatie aan de fiscus aan te leveren in de vorm van een aangifte. De inspecteur beoordeelt de aangifte en legt daarna een definitieve aanslag op. Achteraf kan echter blijken dat er een fout is gemaakt bij het afhandelen van de aanslag of dat de inspecteur niet alle informatie had. De fiscus kan in dat geval terugkomen op de definitieve aanslag, maar niet altijd.


U betaalt uw factuur niet. Hoe zit het met de BTW?

Enige tijd geleden gaven wij informatie over de procedure voor het terugvragen van BTW op oninbare vorderingen. Maar hoe luiden de regels indien u uw factuur niet betaalt?


De procedure voor het terugvragen van BTW op oninbare vorderingen wordt versoepeld

Per 1 januari 2017 is er een nieuwe regeling voor teruggaaf van BTW op oninbare vorderingen.

Het doel van deze regeling is om de procedure voor BTW-teruggaaf te vereenvoudigen en ondernemers sneller zekerheid te geven over deze teruggaaf.

De huidige regels worden als tijdrovend en ingewikkeld ervaren.


Leaserijders betalen teveel aan de fiscus

Honderdduizenden automobilisten betalen jaarlijks te veel belasting over hun auto van de zaak. Dit bericht verscheen onlangs in de landelijke pers. Dat komt omdat de fiscus voor de bijtelling ‘een verkeerde autowaarde’ gebruikt. Uit rekenvoorbeelden blijkt dat veel automobilisten jaarlijks enige tientjes tot zo’n vijfentwintighonderd euro te veel belasting betalen.


Uitfasering pensioen eigen beheer


Deze informatie is heel belangrijk voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) die in zijn besloten vennootschap een pensioen eigen beheer (PEB) opbouwt.

Voorstel
Vanaf 1 januari 2017 komt er een einde aan de mogelijkheid voor de DGA om een PEB op te bouwen binnen de eigen BV. Voor het bestaande en reeds opgebouwde PEB komt er een overgangstermijn van 3 jaar, waarbinnen gekozen kan worden voor een afkoop- dan wel een omzettingsvariant.


Fiscus matigt boete

Maakt u met uw auto voor een wat langere periode geen gebruik van de weg, dan kunt u de geldigheid van uw kenteken laten schorsen.
Tijdens de schorsing betaalt u geen motorrijtuigenbelasting, maar u mag uw auto dan ook niet gebruiken.
Wat als u dat toch doet?


Einde pensioen in eigen beheer

Bouwt u bij uw eigen bv pensioen op? Dan staan u per 1 januari 2017 waarschijnlijk grote veranderingen te wachten. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangekondigd dat hij het pensioen in eigen beheer wil afschaffen.


Bijtellingsregels auto van de zaak aangescherpt

Bijtellingsregels auto van de zaak aangescherpt

Er is weer volop aandacht voor de ‘autobelastingen’ vanaf 1 januari 2017. Per 1 januari 2016 is er het nodige gewijzigd. Bijvoorbeeld voor de bijtelling van de auto van de zaak.


Kinderalimentatieverplichting

Kinderalimentatieverplichting

Sinds 1 januari 2015 is de kinderalimentatie geen persoonsgebonden aftrekpost meer.