015 - 2 14 13 15

Nieuws

Bijtellingsregels bestelauto op een rij gezet

Het ministerie van Financiën heeft documenten openbaar gemaakt waaruit blijkt wanneer een bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoeren van goederen. Als dat het geval is, mogen werkgevers de bijtelling voor privégebruik achterwege laten.

Lees meer...

De definitieve aanslag van de fiscus

De definitieve aanslag van de fiscus is niet altijd ook echt definitief. In bepaalde gevallen mag de belastinginspecteur een navorderingsaanslag opleggen.

Bij aanslagbelastingen, zoals de inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (VPB), dient u informatie aan de fiscus aan te leveren in de vorm van een aangifte. De inspecteur beoordeelt de aangifte en legt daarna een definitieve aanslag op. Achteraf kan echter blijken dat er een fout is gemaakt bij het afhandelen van de aanslag of dat de inspecteur niet alle informatie had. De fiscus kan in dat geval terugkomen op de definitieve aanslag, maar niet altijd.

Lees meer...

U betaalt uw factuur niet. Hoe zit het met de BTW?

Enige tijd geleden gaven wij informatie over de procedure voor het terugvragen van BTW op oninbare vorderingen. Maar hoe luiden de regels indien u uw factuur niet betaalt?

Lees meer...

De procedure voor het terugvragen van BTW op oninbare vorderingen wordt versoepeld

Per 1 januari 2017 is er een nieuwe regeling voor teruggaaf van BTW op oninbare vorderingen.

Het doel van deze regeling is om de procedure voor BTW-teruggaaf te vereenvoudigen en ondernemers sneller zekerheid te geven over deze teruggaaf.

De huidige regels worden als tijdrovend en ingewikkeld ervaren.

Lees meer...

Leaserijders betalen teveel aan de fiscus

Honderdduizenden automobilisten betalen jaarlijks te veel belasting over hun auto van de zaak. Dit bericht verscheen onlangs in de landelijke pers. Dat komt omdat de fiscus voor de bijtelling ‘een verkeerde autowaarde’ gebruikt. Uit rekenvoorbeelden blijkt dat veel automobilisten jaarlijks enige tientjes tot zo’n vijfentwintighonderd euro te veel belasting betalen.

Lees meer...

Uitfasering pensioen eigen beheer


Deze informatie is heel belangrijk voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) die in zijn besloten vennootschap een pensioen eigen beheer (PEB) opbouwt.

Voorstel
Vanaf 1 januari 2017 komt er een einde aan de mogelijkheid voor de DGA om een PEB op te bouwen binnen de eigen BV. Voor het bestaande en reeds opgebouwde PEB komt er een overgangstermijn van 3 jaar, waarbinnen gekozen kan worden voor een afkoop- dan wel een omzettingsvariant.

Lees meer...

Fiscus matigt boete

Maakt u met uw auto voor een wat langere periode geen gebruik van de weg, dan kunt u de geldigheid van uw kenteken laten schorsen.
Tijdens de schorsing betaalt u geen motorrijtuigenbelasting, maar u mag uw auto dan ook niet gebruiken.
Wat als u dat toch doet?

Lees meer...

Einde pensioen in eigen beheer

Bouwt u bij uw eigen bv pensioen op? Dan staan u per 1 januari 2017 waarschijnlijk grote veranderingen te wachten. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangekondigd dat hij het pensioen in eigen beheer wil afschaffen.

Lees meer...

Bijtellingsregels auto van de zaak aangescherpt

Bijtellingsregels auto van de zaak aangescherpt

Er is weer volop aandacht voor de ‘autobelastingen’ vanaf 1 januari 2017. Per 1 januari 2016 is er het nodige gewijzigd. Bijvoorbeeld voor de bijtelling van de auto van de zaak.

Lees meer...

Kinderalimentatieverplichting

Kinderalimentatieverplichting

Sinds 1 januari 2015 is de kinderalimentatie geen persoonsgebonden aftrekpost meer.

Lees meer...

Inschrijven nieuwsbrief